Informacja o działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. W. Fiałka w Chełmnie za 2016 rok

Tradycyjnie w styczniu (20.01.2017 r.) Miejska Biblioteka Publiczna
im. Walentego Fiałka w Chełmnie
nagrodziła swoich najaktywniejszych czytelników.
Łącznie wytypowano 15 osób,
które wypożyczyły najwięcej książek w poszczególnych działach:


WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Melania Niedźwiedziuk
Danuta Józefa Turowska
Urszula Frąckiewicz
CZYTELNIA
Maria Sadowska
Andrzej Turło-Purto
Tomasz Kalinowski
ODDZIAŁ DLA DZIECI
Marcelina Marciniak
Michalina Kozikowska
Aaron Gotthard
PUNKT NA OS.M.KOPERNIKA
Irena Mróz
Krystyna Kortas
Wanda Nalińska
POWIAT
Waleria Małek
Katarzyna Graczyk
Ksenia Napieralska


Spotkanie składało się z dwóch części:
merytorycznej podsumowującej działalność Biblioteki w 2016 roku
oraz artystycznej, którą stanowiło spotkanie autorskie pt:
"Aventura znaczy przygoda"
w wykonaniu
Sebastiana Henniga i Wojciecha Malichy.
Na ogólną statystykę funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej
w roku sprawozdawczym złożyła się działalność
wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci, czytelni, oraz 2 punktów bibliotecznych:
książek na os. M.Kopernika oraz Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.
Księgozbiór udostępniano czytelnikom poprzez komputerowe wypożyczenia w programie
SOWA a bibliografię regionalną w programie SOWA2.
Na dzień 31 grudnia do dyspozycji czytelników pozostawało 11 terminali
z dostępem do bazy katalogowej,
w tym 10 umożliwiających bezpłatne korzystanie z Internetu.
Począwszy od grudnia 2013 roku MBP należy do konsorcjum bibliotek tworzących
Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny.
W 2016 roku podpisaliśmy czwartą umowę i za kwotę 1.927,03 zł
wykupiono dostęp do 36 książek elektronicznych.
Czytelnicy bibliotek tworzących konsorcjum
mieli oczywiście dostęp do zbiorów wykupionych przez całe konosrcjum.
Na miejscu istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do wybranych tytułów,
poza biblioteką po otrzymaniu kodu dostępu.
Poza tym, również od 2013 roku Biblioteka należy do
Internetowego Portalu Usług Bibliotecznych
W.BIBLIOTECE.PL.
Prezentujemy w Portalu własne zbiory oraz informacje o lokalizacji egzemparzy,
nieodpłatnie profil (konto) Biblioteki.
Portal ciągle się rozwija. Nowa wersja katalogu internetowego systemu
SOWA2/MARC21
dostarcza ważne unowocześnienia w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Integracja zasobów IBUK Libra
-obecnie integracja zasobów informacyjnych IBUK Libra w systemie SOWA2/MARC21
jest w pełni automatyczna (zbiory aktualizują się samoczynnie raz dziennie).
System biblioteczny pobiera informacje bibliograficzne z bazy IBUK
wraz z miniaturą okładki i za pomocą specjalnego konwentora
przenosi je do katalogu OPAC oraz odpowiednio indeksuje
(m. in. słowa kluczowe z opisów eboków mapowane są do haseł przedmiotowych
MARC21, które można zmodyfikować).
Niektóre książki posiadające rozbudowane opisy bibliograficzne (streszczenia)
są prezentowane w formie skróconych opisów,
dynamicznie rozwiniętych po kliknięciu.
Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym pomiędzy systemem SOWA2/MARC21
a portalem w.bibliotece.pl,
opracowano relacje między wydaniami tych samych tytułów książek w jednej bibliotece.
Dla czytelnika oznacza to możliwość swobodnego wyboru pomiędzy wypożyczeniem książki fizycznej
a dostępem do książki elektronicznej z serwisu IBUK Libra ,
a nawet "WOLYCH LEKTUR".

System biblioteczny "SOWA"umożliwia czytelnikom przeprowadzanie
operacji samoobsługowych:
zamówienia , rezerwacje, prolongaty poprzez zdalne logowanie się
w katalogu bibliotecznym.
Poza tym powiadomienia wysyłane
na elektroniczną pocztę czytelników o zbliżającym sie terminie
zwrotu zbiorów a w przypadku niezwrócenia - ponaglenie
z określeniem kary za przetrzymanie (0,10 zł za dobę przetrzymania 1 egzemplarza).

Od maja 2015 roku "uwalniamy książki" w ramach bookcrossingu.
W Urzędzie Miasta oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz"
umieściliśmy regały, na które dostarczamy książki.
Z zasady po przeczytaniu powinny wracać na regał, niestety-w większości nie wracają.
Niewątpliwie do sukcesów należy uruchomienie monitoringu zewnętrznego biblioteki,
który został sfinansowany przez Urząd Miasta.
Dzięki funkcji rejestrowania zapisu z 3 kamer na efekty nie trzeba było czekać,
czystrze obejście po weekendzie, możliwość wyłapania wandali.


I Pracownicy

Wśród osób zatrudnionych nastąpiła zmiana.
Przede wszystkim od 1 lipca 2016 roku w drodze konkursu została zatrudniona nowa księgowa
(poprzednia przeszła na emeryturę), w związku z urlopem macierzyńsko/rodzicielskim zatrudniono osobę "na zastępstwo".
W przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2016 roku było:
10 pełnych i 1 w wymiarze 0,33.
W porozumieniu z wyższymi uczelniami 2 osoby realizowały praktyki zawodowe
a 1 osoba na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowała staż zawodowy.

II Udostępnianie zbiorów

Statystyki za 2016 rok przedstawiają się następująco:
zarejestrowano 3.422 czytelników, co stanowi 18,68% liczby mieszkańców Chełmna,
którzy łącznie wypożyczyli 67.351 zbiorów.

Wypożyczenia na zewnątrz za 2016 rok to:
książki – 58.142, czasopisma nieoprawne – 331 oraz zbiory specjalne – 1.333.

Wypożyczenia na miejscu za 2016 rok to:
książki – 1.915, czasopisma nieoprawne – 4.990 oraz zbiory specjalne – 640.

W Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, którą w roku sprawozdawczym
odwiedziło 3.768 osób.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 10 osóby,
dla których sprowadzono 57 książek
(przede wszystkim z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Ogólnie odwiedziny
(MBP, 2 punkty i korzystający z różnych form promocji) wyniosły 30.164.

Na uwagę zasługuje fakt coraz częstszych operacji samoobsługowych czytelników.
W roku sprawozdawczym 5.157 razy logowano się do osobistych kont (wirtualne odwidziny)
i dokonano 1.517 prolongat. Tym samym zmniejszyły się nieco odwiedziny rzeczywiste.

Od 1 stycznia 2005 roku bibliotekarze prowadzą na bieżąco uzupełnianie bibliografii regionalnej
w programie komputerowym "SOWA 2".
Powstały w ten sposób katalog umożliwia dotarcie do najważniejszych artykułów
zawartych w lokalnej prasie
(wyszukiwanie m. in. wg autora artykułu, hasła: osobowego, przedmiotowego, geograficznego, tytułu artykułu bądź czasopisma, itd.)

III Zbiory, finanse

Dodatkowe środki pozyskane dla Biblioteki poza dotacją od organizatora (554.100,00 zł)
to kwota 21.400 zł (Starostwo Powiatowe 10.000,00 zł, Biblioteka Narodowa 9.484,00 zł,
wypracowane 1.421 zł, pozostałe 495 zł).

W 2016 roku Bibliotece łącznie przybyło 2.176 książek
(1.624 z zakupu), 288
zbiorów nieelektronicznych (w tym 148 audiobooków).
Poza tym Biblioteka
wykupiła dostęp do 36 książek elektronicznych na wspomnianym portalu IBUK LIBRA.
Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł.
Kalkulacja ilościowo-kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo Biblioteka Narodowa Budżet Razem
Zbiory Kwota Zbiory Kwota Zbiory Kwota Zbiory Kwota
362 8.800 zł 373 9.484 zł 1.037 25.800 zł 1.772 44.084 zł

Biblioteka dysponowała 53 tytułami czasopism,
z czego 32 pochodziło z zakupu za kwotę 8.611,87 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zbiorów to:
81.416 książek, 4.095 jednostek zbiorów specjalnych.

IV Promocja książek i czytelnictwa

Spośród przygotowanych wystaw
na szczególną uwagę zasługują wystawy planszowe
prezentowane dzięki współpracy z Wydawnictwem Nasza Księgarnia pt:
"Opowiadania z Doliny Muminków"oraz "Poczytaj mi mamo".
Przy okazji wystaw odbyło się szereg lekcji bibliotecznych.
Poza tym wystawy prac plastycznych z okazji "Dni Chełmna": Mariana Czyżewskiego
(z prywatnych zbiorów Henryka Polasika)
i kalendarium "Rok 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej".
Kolejna wystawa została przygotowana z okazji Roku Henryka Sienkiewicza.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa komiksów, których autorami są
Robert Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak.
Wystawy pokonkursowe pt.:"Świat origami",
"Chełmno w jesiennej szacie"
(organizator: Chełmiński Dom Kultury)
i "Stroik bożonarodzeniowy na drzwi".
Konkursy miały formę plastyczną (towarzyszyły im wystawy pokonkursowe)
oraz sprawdzającą wiedzę w zadanym temacie (m. in. z okazji “Tygodnia Bibliotek”).
Wycieczki i lekcje biblioteczne:
systematycznie prowadzone są lekcje biblioteczne
organizowane przez bibliotekarza Oddziału dla Dzieci kierowane dla najmłodszych czytelników.
W 2016 roku skorzystało z nich 774 uczniów.
W roku sprawozdawczym odwiedziło Bibliotekę w ramach wycieczek 318 osób.

Spotkania autorskie/z ciekawymi ludźmi/spektakle:
Henryk Sienkiewicz w baśniach, bajkach i opowiadaniach - czytane przez słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spektakl grupy warsztatowej
"Co w duszy gra u Janka Muzykanta".
Wieczór poezji śpiewanej Kuby Michalskiego
z okazji 15 Obchodów Dnia Świętego Walentego:
"Piosenki do wierszy wielkich poetów polskich i ballady Leonarda Cohena",
spotkanie literacko-muzyczne "Śpiewająca biblioteka"
w wykonaniu Edyty i Roberta Zarębskich,
spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem "Spotkanie z Islandią",
dla gimnazjalistów z Arkadiuszem Niemirskim, kontynuatorem "Pana samochodzika",
z Arunem Milcarzem pt.:"Czad. W poszukiwaniu straconego...",
spotkanie z Robertem Skarżyckim i Tomaszem Lwem Leśniakiem połączone z przedpremierową projekcją filmu,
z Krzysztofem Piersą "Komputerowy Ćpun".

Ponownie uczestniczyliśmy w akcji Fundacji Zbigniewa Herberta "Czytam w podróży Herberta",
Narodowym Czytaniu, tym razem "QUO VADIS" HENRYKA SIENKIEWICZA - Rynek,
5 lektorów + koncert na 4 flety muzyki dawnej - p. Magdalena Sikorska i 3 uczennice PSzM I st. w Chełmnie "Tygodniu Bibliotek".
Podczas obchodów Dnia Flagi (organizator m. in."Czas Chełmna") na plantach chełmińskich
prowadziliśmy zajęcia ze skakanką i grę w "chłopka".

Odmienną formą działalności jest organizowane po raz czwarty
"Czytanie Żywych Książek"
przy współudziale Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom
oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cztery osoby w tym 2 uzależnione i 2 współuzależnione mówiły o prablemach
związanych z alkoholizmem - z możliwości spotkania skorzystało 116 osób - czytania grupowo i indywidualnie.
W Bibliotece 10 razy spotkali się członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Koordynator z ramienia MBP po każdym spotkaniu przesyła wspólne formułowaną recenzję
do koordynatora regionalnego. Dzięki działalności wspomnianego klubu,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu realizując projekt,
organizuje nieodpłatnie spotkania autorskie.

Pracownicy opiekują się grobem patrona Biblioteki - Walentego Fiałka.
Kontynuowano współpracę z pozostałymi instytucjami kultury,
placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Podsumowując: był to bardzo pracowity ale równie owocny rok.